RSS

Category Archives: เครื่องยนต์ไฮบริดดีอย่างไร

ข้อได้เปรียบของระบบไฮบริด

จากระบบการทำงานที่กล่าวไปในหัวข้อที่แล้ว จะเห็นได้ว่า เครื่องยนต์ชนิดนี้มีมากมาย ไม่เฉพาะ ช่วยลดมลภาวะแต่ช่วยประหยัด และให้ความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยดังนี้

ช่วยลดมลภาวะ :
เนื่องจากภาระของเครื่องยนต์เบนซินลดลงกว่าครึ่งโดยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยส่งกำลังแทนไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจึงลงด้วย จากการทดสอบจริงด้วยรูปแบบการขับขี่ 10/15 (รูปแบบจำลองการขับขี่ในเมืองที่ใช้ในการทดสอบของญี่ปุ่น) ก๊าซพิษที่สำคัญทั้ง 3 ตัว (CO,HC & NOx) มีปริมาณเพียง 1 ใน 10 ของเครื่องยนต์ทั่วไปเท่านั้น รวมทั้งสามารถลด ก๊าซ CO2 ลงได้ถึง 50 % เลยทีเดียว

ช่วยประหยัดน้ำมัน : 
เนื่องจากภาระของเครื่องยนต์เบนซินลดลงกว่าครึ่งจึงประหยัดน้ำมันได้กว่าครึ่งด้วยจากการทดสอบ ด้วยรูปแบบ 10/15 รถรุ่นนี้ ( เครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร ) จะวิ่งได้ประมาณ 14 ก.ม./ลิตร

      ใช้งานได้สะดวก : 
เนื่องจากการประจุไฟจะเกิดขึ้นในขณะใช้งาน ( ทั้งขณะวิ่งลงทางลาด และ ขณะเบรก ) จึงไม่จำเป็นต้องจอดรถเพื่อชาร์ทแบตเตอรี่เหมือนรถไฟฟ้าทั่วไป

ลดเสียง : 
นอกเหนือจากหัวข้อที่กล่าวแล้ว ประโยชน์ทางอ้อมที่ได้รับคือ เสียงการทำงานของเครื่องจะน้อยลงด้วย

         รถยนต์ไฮบริด คือ รถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนด้วยพลังงาน 2 แบบในรถยนต์คันเดียวกัน   นั้นก็คือ   พลังงานจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ
พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่   โดยทั้งสองระบบนี้จะทำงานร่วมกันตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด  เทคโนโลยี
ไฮบริดจึงช่วยประหยัดเชื้อเพลิง  อีกทั้งยังลดจำนวนการปล่อยมลพิษในอากาศจากการทดสอบประสิทธิภาพของคัมรี่ไฮบริดในประเทศไทย ( กรุงเทพ )
พบว่า รถคัมรี่ ไฮบริดมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ 33.42 กิโลเมตรต่อลิตร

Advertisements